Dziadosz, [Żyjący]

Nazwisko rodowe Dziadosz, [Żyjący]
Płeć mężczyzna

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Dziadosz, Leon
Matka Dziadosz, [Żyjący]
         Dziadosz, [Żyjący]

Rodowód

  1. Dziadosz, Leon
    1. Dziadosz, [Żyjący]
      1. Dziadosz, [Żyjący]

Przodkowie