Piątek, [Żyjący]

Nazwisko po małżeństwie Piątek, [Żyjący]
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Matka Idzik, Katarzyna (Mościcka)
         Piątek, [Żyjący]
 
Ojczym Idzik, Jakub
Matka Idzik, Katarzyna (Mościcka)
    Brat     Idzik, Bolesław Jakub
    Brat     Idzik, [Żyjący]

Rodziny

    Rodzina Piątek, Władysław z Piątek, [Żyjący]
Związek małżeński Mąż Piątek, Władysław

Rodowód

  1. Idzik, Katarzyna (Mościcka)
    1. Piątek, [Żyjący]
      1. Piątek, Władysław

Przodkowie