Naparło, Katarzyna (Musiał)

Nazwisko rodowe Naparło, Katarzyna (Musiał)
Płeć kobieta

Rodziny

    Rodzina Naparło, Jan z Naparło, Katarzyna (Musiał)
Związek małżeński Mąż Naparło, Jan
  Dzieci
  1. Naparło, [Żyjący]

Rodowód

    1. Naparło, Katarzyna (Musiał)
      1. Naparło, Jan
        1. Naparło, [Żyjący]