Kasprzyk, Bronisław

Nazwisko rodowe Kasprzyk, Bronisław
Płeć mężczyzna

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Kasprzyk, Wojciech
Matka Kasprzyk, Katarzyna (Wójcik)
         Kasprzyk, Bronisław

Rodziny

    Rodzina Kasprzyk, Bronisław z Kasprzyk, Adela (Dziadosz)
Związek małżeński Żona Kasprzyk, Adela (Dziadosz)
  Dzieci
 1. Kasprzyk, [Żyjący]
 2. Kasprzyk, [Żyjący]
 3. Kasprzyk, [Żyjący]
 4. Ginalska, [Żyjący]

Rodowód

 1. Kasprzyk, Wojciech
  1. Kasprzyk, Katarzyna (Wójcik)
   1. Kasprzyk, Bronisław
    1. Kasprzyk, Adela (Dziadosz)
     1. Kasprzyk, [Żyjący]
     2. Kasprzyk, [Żyjący]
     3. Kasprzyk, [Żyjący]
     4. Ginalska, [Żyjący]

Przodkowie